V1999-93 – Helseleveranser AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 22.12.1999

Helseleveranser AS’ dispensasjonssøknad av 30. august 1999 fra konkurranseloven, for å kunne samarbeide med øvrige aktører i markedet om fastsettelse av vilkår for frakt av sykepleieartikler på blåresept avslås, fordi dette kan få uheldige konkurransemessig virkning.