Høring – Banklovkommisjonens utredning – Konkurranse i kollektiv livsforsikring

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 24.04.2003

Banklovkommisjonens forslag til lovendringer for kollektive livsforsikringer er positive for konkurransen, mener Konkurransetilsynet. Men tilsynet etterlyser en vurdering av lovverk som hindrer konkurranse fra aktører i utlandet, og er kritisk til et forslag om å innføre gebyrer for å skifte til et annet forsikringsselskap.