Høring – bilavgifter

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 09.07.2003

I en høringsuttalelse om bilavgifter skriver Konkurransetilsynet at slike avgifter i minst mulig grad bør vri konkurransen mellom forskjellige aktører eller produkter. Hvis avgiften vrir konkurransen, må det være ønsket ut fra miljøhensyn eller andre eksterne virkninger.