Høring – endringer i kvoteordningen for melk

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 24.11.2008

Konkurransetilsynet stiller seg positiv til at det innføres muligheter for melkebønder til å kunne leie eller leie ut melkekvote, da dette vil gi bønder økt fleksibilitet og mulighet til å ekspandere innen melkeproduksjon.

Konkurransetilsynet ber imidlertid Landbruks- og matdepartementet om å vurdere om det er nødvendig at leieperioden skal være på minst fem år og om også forpaktere kan gis mulighet til å leie inn kvote.