Høring – endringer i markedsordningen for melk

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 03.10.2003

Forslaget fra Landbruksdepartementet om en ny markedsordning for melk legger til rette for økt konkurranse i meierisektoren. Men enda flere reguleringer bør fjernes for å fremme konkurranse og mer effektiv ressursbruk i sektoren, skriver Konkurransetilsynet i en høringsuttalelse.