Høring – forslag til endring i legemiddelloven

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 10.03.2003

Konkurransetilsynet viser til brev av 25. februar 2003 fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet vedrørende ovennevnte høring. Tilsynets høringsfrist er 10. mars 2003. Videre vises det til brev av 14. februar 2003 fra Helsedepartementet vedlagt høringsnotat med forslag til nødvendige lovendringer for å muliggjøre bruk av refusjonskontrakter i forbindelse med behandling av søknad om pliktmessig refusjon. Dessuten følger vedlagt en presisering av lovens begrep -indekspris-.