Høring – forslag til endringer i barnehageloven

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 11.12.2007

Kunnskapsdepartementet foreslår en overgang fra dagens bruk av øremerkede midler til rammefinansiering av barnehagene.

 

Konkurransetilsynet stiller seg i utgangspunktet positiv til rammefinansiering av barnehagesektoren. Konkurransetilsynet mener også at rammevilkårene for private og kommunale barnehager bør behandles så likt mulig. Konkurransetilsynet vil understreke at kommunenes dobbeltrolle som eier av de kommunale barnehagene og som myndighetsorgan som godkjenner og forestår finansiering av barnehager kan begrense konkurranse.