Høring – forslag til krav til taksametre

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 15.05.2009

Konkurransetilsynet er positiv til tiltak som hindrer manipulering av taksametre og som bedrer drosjekundenes mulighet til å etterprøve at prisen er riktig. De foreslåtte reglene synes å ivareta disse formålene og Konkurransetilsynet støtter derfor forslaget.

Konkurransetilsynet vurderer å fremme forslag om å pålegge drosjenæringen å gå over til et nytt takstsystem. De forslåtte reglene synes å legge til rette for at også det nye takstsystemet kan benyttes.