Høring – Konkurranse på generiske legemidler

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 18.06.2004

Med bakgrunn i Stortingets ønske om at det skal foretas en bred gjennomgang av legemiddelpolitikken, har Helsedepartementet foretatt en redegjørelse for hvordan konkurranse på generiske legemidler kan utnyttes til å få ned legemiddelutgiftene.

Det blir foretatt en gjennomgang av i alt fem ulike modeller som kan brukes til å nå målsetningen om lavere legemiddelutgifter; indekspris-, gevinstdelings-, anbuds-, tilskuddspris- og trappetrinnsmodellen. Modellene blir vurdert i forhold til to ulike metoder for fastsetting av maksimalpriser for legemidler. Metode A fastsetter maksimalpris for hvert legemiddel, mens metode B fastsetter lik maksimalpris for alle legemidler som tilhører samme virkegruppe. Konkurransetilsynet gir kommentarer til hver av de fem modellene som omtales i høringsnotatet i PDF – filen i høyre marg.