Høring – kvoteordninger for fartøy under 28 meter

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 27.09.2002

Tilsynet er positive til at to foreslåtte ordninger representerer et skritt i retning av mer effektiv ressursbruk i fiskeriene.