Høring – NOU 2002: 18 Rett til Rett

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 17.03.2003

Konkurransetilsynet ser positivt på forslagene fra Advokatkonkurranseutvalget om å bedre prisinformasjonen for advokattjenester. God prisinformasjon fører til at kundene lettere kan sammenligne tilbud og stimulerer til priskonkurranse.