Høring – NOU 2002:6 Lov om samvirkeforetak

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 22.10.2002

Samvirkelovutvalget ble ved kongelig resolusjon av 12. februar 1999 oppnevnt for å vurdere behovet for en allmenn lov om samvirkeforetak.