Høring – NOU 2003: 12 Ny konkurranselov

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 03.07.2003

Konkurransetilsynet har gitt Arbeids- og administrasjonsdepartementet en meget omfattende høringsuttalelse om forslaget til ny konkurranselov. Helhetsinntrykket er at lovutvalgets utredning er gjennomarbeidet, godt begrunnet og velformulert. Lovforslaget vil være et viktig redskap i arbeidet med å fremme virksom konkurranse i Norge. Selv om utvalget legger til grunn at en rekke viktige spørsmål må utredes nærmere, innebærer forslaget en vesentlig forbedring i forhold til gjeldende konkurranselov, konkluderer tilsynet i sin uttalelse.