Høring – NOU 2004:1 – modernisert folketrygd

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 06.05.2004

Forholdene må legges til rette for økt konkurranse om pensjonsordninger, påpeker Konkurransetilsynet i en høringsuttalelse om modernisert folketrygd.