Høring – NOU 2009:11 Kredittavtaler

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 03.09.2009

Konkurransetilsynet mener prinsipielt at en for å sikre like vilkår for markedstilgang og dermed stimulere konkurransen, bør søke å unngå særnorske regler. Utgangspunktet bør slik tilsynet ser det være at de norske reglene om kredittavtaler i størst mulig grad er harmonisert med direktivets bestemmelser. I tilknytning til dette mener Konkurransetilsynet at det bør tas hensyn til de konkurransemessige konsekvensene av norsk regulering som avviker fra det som ellers følger av EØS-regelverket.