Høring – rapport om digital dividende i Norge

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 11.07.2008

I en rapport fra Samferdsels – og Kultur- og kirkedepartementet har en arbeidsgruppe drøftet ulike alternativer for anvendelse av den digitale dividenden i Norge. Arbeidsgruppen har lagt frem sine forslag til hvordan dividenden bestående av frekvensområdene 47-68 MHz (bånd I), 174-219 MHz (størstedelen av bånd III) og 790-862 MHz (den øvre del av bånd IV) kan utnyttes.

Arbeidsgruppen anbefaler at det ledige frekvensområdet i bånd I direkte tildeles Forsvaret etter søknad, med unntak av frekvensområdet 66-68 MHz som frem til 1. januar 2014 reserveres for allmennkringkasting basert på DRM.

I frekvensområdet 174-19 MHz anbefaler arbeidsgruppen at T-DAB – blokken som er inndelt i 37 regionale områder forbeholdes lokalradio. Videre at en T-DAB – blokk inntil videre reserveres for bruk til mobil – TV. Samt at det gjennomføres en utlysning av DVB-T – blokken i regi av PT for å kartlegge interessen. De «hvite områdene» administreres i tråd med internasjonale føringer, disse vil uansett være regionale/lokale. For å oppnå en best mulig utnyttelse av frekvensområdet 790-862 MHz anbefaler arbeidsgruppen at det gjennomføres en teknologi- og tjenestenøytral utlysning av frekvensområdet.

Konkurransetilsynet støtter de vurderingene som arbeidsgruppen har gjort. Utover at det gjennomføres en teknologi- og tjenestenøytral utlysning av frekvensområdet 790-862 MHz er Konkurransetilsynet av den mening at en eventuell tildeling bør være omsettelig i den perioden den gjelder. Tilsynet har ingen øvrige merknader til rapporten.