Høring – rapport om evaluering av Bokavtalen

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 01.10.2009

Kultur- og kirkedepartementet har sendt på høring en rapport om evaluering av gjeldende Bokavtale. Konkurransetilsynet er av den oppfatning at det ikke er motstrid mellom evalueringsrapportens konklusjoner og de konklusjoner Konkurransetilsynet tidligere har trukket etter å ha undersøkt salgsutviklingen i bokbransjen. Tilsynet anbefaler prinsipalt at dagens fastprisordning i bokbransjen blir avviklet.