Høring – Samferdselsdepartementets rapport «.no eller aldri»

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 14.06.2002

Om forvaltningsmodell og tvisteløsning under norsk domeneadministrasjon Vi viser til Arbeids- og administrasjonsdepartementets (AAD) høringsbrev av 6. mai 2002 og Samferdsels­departementets (SD) høringsbrev av 23. april 2002 vedrørende ovennevnte rapport.

Konkurransetilsynet kan ikke se at innholdet i rapporten reiser konkurranserettslige spørsmål av betydning og har derfor ingen merknader. For øvrig viser vi til vårt brev til SD av 18. oktober 2001 med kopi til AAD, vedrørende endringer i navnepolitikken for domenenavn.