Høring – Utstedere av elektroniske penger

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 30.01.2002

Lovforslag om gjennomføring av EØS-regler som svarer til Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/46/EF og 2000/28/EF om utstedere av elektroniske penger.