Høring – vilkår for nummeropplysning

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 24.09.2008

Post- og teletilsynet har reist en rekke spørsmål knyttet til hvorvidt reguleringen av nummeropplysningstjenester bør endres. Konkurransetilsynet finner at det i første rekke er tre konkurranseparametere i markedet for nummeropplysningstjenester; kvalitet, markedsføring og pris. I sitt høringssvar har tilsynet kort redegjort for hvordan en eventuell endring av reguleringen av nummeropplysningstjenester i tråd med forslagene i Post- og teletilsynets spørsmålsliste vil påvirke disse konkurranseparameterne