Høringsuttalelse – endring i kontrollforskriften

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 26.09.2014

I høring om forslag til endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer foreslår NVE blant annet at det innføres et generelt krav om konkurranse på kjøp som foretas av nettselskap i konsern og hvor kostnadene skal føres under nettselskapets virksomhet.

Konkurransetilsynet er positive til de foreslåtte endringene i kontrollforskriften siden disse vil kunne redusere muligheten til kryssubsidiering for nettselskap organisert i konsern. Tilsynet peker imidlertid også på at den foreslåtte reguleringen ville vært overflødig dersom det innføres et krav om eiermessig skille mellom monopolbasert nettvirksomhet og annen konkurranseutsatt virksomhet.