Høringsuttalelse – Endringer i energiloven om funksjonelt skille for nettforetak

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 29.06.2020

Konkurransetilsynet har sendt høringssvar til Olje- og energidepartementet («OED») i forbindelse med endringer i energilovens bestemmelser om funksjonelt skille.

Fra 1. januar 2021 er det krav om at alle nettselskap må gjennomføre funksjonelt skille. OED foreslår å gi nettselskaper med færre enn 10 000 nettkunder fritak fra kravene om funksjonelt skille.

Funksjonelt skille innebærer at nettselskapet driftes uavhengig av andre virksomheter som er organisert i samme konsern. Ifølge høringen vil 73 av 113 nettselskap få fritak fra kravet om funksjonelt skille dersom grensen på 10 000 kunder innføres.

Nettselskapene er naturlige monopoler, og er ofte organisert i større konsern sammen med konkurranseutsatt virksomhet. Fritak fra kravet om funksjonelt skille kan føre til at nettselskapene ikke gjennomfører sammenslåinger som kunne fått ned nettleien. Fritaket kan også gi økt risiko for konkurranseskade både i kraftmarkedet og andre markeder der konsern med nettselskaper er aktive.

Konkurransetilsynet anbefaler at alle nettselskap gjennomfører funksjonelt skille.