Høringsuttalelse – endringer i forskrift om omsetning av visse legemidler utenom apotek (LUA-forskriften) og legemiddelforskriften

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 06.03.2020

Legemiddelverket foreslår å tillate at salg av homøopatiske legemidler og legemidler uten markedsføringstillatelse til akvariefisk i LUA. Videre foreslås det en ny avgrensning av hvilke virksomheter som kan omsette legemidler i LUA. Legemiddelverket foreslår også å oppheve bestemmelsen i LUA-forskriften § 20 om at klager til Mattilsynet avgjøres av Legemiddelverket.

 Konkurransetilsynet er positiv til at ordningen med salg av legemidler utenom apotek utvides og endres innen rammene for det som anses folkehelsemessig forsvarlig. Når det gjelder avgrensningen av hvilke virksomheter som kan omsette legemidler i LUA, mener tilsynet at dette bedre kan gjøres ved å ha en generell regel om hvordan legemidlene skal håndteres og ikke begrense hvem som har mulighet til å bli et LUA-utsalg.