Høringsuttalelse – Endringer i yrkestransportloven og skatteforvaltningsloven – oppfølging av endringer i yrkestransportloven og rammeverk for alternativ til taksameter

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 28.07.2020

Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet sendte 15. juni 2020 på høring forslag om endringer i yrkestransportloven og skatteforvaltningsloven.

Forslaget innebærer justeringer i yrkestransportlova og skatteforvaltningsloven som er nødvendige for å legge til rette for at et nytt regelverk om alternativ til taksameter kan tre i kraft raskt.

Dagens krav til taksameter utgjør en betydelig etableringshindring til drosjemarkedet. Et rammeverk som åpner for alternativ til taksameter er et viktig element for å kunne realisere målsettingen med den forestående drosjereformen.

Konkurransetilsynet støtter de foreslåtte endringene. Tilsynet er også positiv til at Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har fokus på å legge til rette for at nytt regelverk om alternativ til taksameter kan tre i kraft raskt, og så tett opp til iverksettelsesdatoen for øvrige endringer i yrkestransportregelverket 1. november 2020 som mulig.