Høringsuttalelse – evaluering av markedsbalanseringstiltak i jordbruket

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 16.10.2015

Konkurransetilsynet er skeptisk til alternativet om å styrke Omsetningsrådet. Dette øker etter Konkurransetilsynets oppfatning faren for konkurranseskadelig atferd og redusert konkurranse.

Konkurransetilsynet vurderer at forslaget om markedsbasert balansering utgjør et godt utgangspunkt for å etablere en markedsbalanseringsordning som vil styrke konkurransen i landbruksmarkedene og redusere ressursbruken som går med til markedsbalansering.

Konkurransetilsynet sendte 16. oktober sitt høringssvar i forbindelse med Landbruks- og matdepartementets høring om Matbalanseringsutvalgets rapport «Evaluering av markedsbalansering i jordbruket».

Høringsinstansene ble bedt om å komme med synspunkt på evalueringen og på de alternativene for markedsbalansering som utvalget har kartlagt.

De landbruksmarkedene som inngår i evalueringene har til dels svært ulik markedsstruktur og flere av dem er også undergitt regulering som ikke er omfattet av evalueringen. Dette gjør det etter tilsynets oppfatning utfordrende å vurdere hvor egnet alternativene er for hver enkelt landbrukssektor. Konkurransetilsynet vil imidlertid understreke at det er skeptisk til alternativet om å styrke Omsetningsrådet. I dette alternativet legges opp til at markedsaktører eller representanter for disse møtes hyppig for å diskutere volum og prisutvikling noe som etter tilsynets oppfatning øker faren for konkurranseskadelig atferd.

Konkurransetilsynet mener at forslaget om markedsbasert balansering er et godt utgangspunkt for en markedsbalanseringsordning som vil styrke konkurransen i landbruksmarkedene og redusere ressursbruken ved balansering, selv om forslaget fortsatt fremstår som noe uferdig.