Høringsuttalelse – forskrift om saksbehandlingen for Konkurranseklagenemnda

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 14.09.2018

Nærings- og fiskeridepartementet sendte 15. juni 2018 høringsbrev med forslag til ny forskrift om saksbehandlingen for Konkurranseklagenemnda. Forskriftsutkastet skal utfylle bestemmelsene om Konkurranseklagenemndas organisasjon og klagesaksbehandling i konkurranseloven kapittel 8. I forbindelse med Nærings- og fiskeridepartementets arbeid med utkast til forskrift om saksbehandling i Konkurranseklagenemnda, har Konkurranseklagenemnda utarbeidet et utkast til veiledning. Formålet med veiledningen er å beskrive saksbehandlingsprosessen ved klager for nemnda i konkrete saker, herunder nemndas organisasjon, oppgaver og saksbehandling.

 

Konkurransetilsynets merknader til forslagene følger av høringsuttalelsen