Høringsuttalelse – forslag om forbud mot returprovisjon

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 19.10.2022

Finanstilsynet foreslår i et høringsbrev å forby returprovisjon ved formidling av spareprodukter. Det innebærer at bank- og forsikringsselskaper verken kan motta eller gi betaling til andre enn kunden.  

Reglene om returprovisjon for verdipapirforetak ble innskjerpet i 2018. Foretakenes ulike tilpasninger til de nye kravene har ført til en utvikling av flere nye betalingsmodeller, særlig ved fondsdistribusjon. Som følge av dette har det blitt svært vanskelig for ikke-profesjonelle kunder å sammenligne priser hos ulike distributører. 

For å sikre et minimumsnivå av sammenlignbarhet mellom prisene på ulike spareprodukter, foreslår Finanstilsynet å fastsette et forbud mot å motta vederlag fra eller betale vederlag til andre enn kunden i forbindelse med ytelse av investeringstjenester til ikke-profesjonelle kunder.  

Konkurransetilsynet deler Finanstilsynets vurdering av at et forbud mot returprovisjoner kan føre til mer forståelige prismodeller som kan gjøre det lettere for kunden å sammenligne priser for likeartede produkter. Dette antas å føre til sterkere konkurranse, noe som kan gi kundene lavere priser og bedre tjenester.  

Konkurransetilsynet mener at et forbud mot returprovisjoner vil legge til rette for økt konkurranse mellom tilbydere av investeringsprodukter og rådgivningstjenester, herunder fremvekst av uavhengige investeringsrådgivere og kostnadseffektive selvbetjeningsportaler, til gode for kundene. Dette kan bidra til bedret konkurranse mellom etablerte aktører, samt lavere etableringshindre for uavhengige distributører av investeringstjenester og rådgivningstjenester.