Høringsuttalelse – Forslag til endring av lov om infrastruktur for alternativt drivstoff og forslag til ny forskrift

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 17.03.2023

Konkurransetilsynet har nylig sendt høringssvar til Samferdselsdepartementet om forslag til endring av lov om infrastruktur for alternativt drivstoff og forslag til ny forskrift. Høringen er en oppfølgning av regjeringens ladestrategi som ble presentert 8. desember 2022.

Samferdselsdepartementet foreslår at det i ny forskrift stilles krav om kortbetaling ved alle ladepunkt over 50 kW ved utbygging av nye ladestasjoner. Konkurransetilsynet er positiv til et krav om at det skal være mulig å lade uten å ha en avtale med ladeoperatøren, men anbefaler at aktørene selv får velge hvilke betalingsløsninger de vil tilby. Konkurransetilsynet presenterer videre andre viktige tiltak for å fremme konkurranse i lademarkedet.

Videre er det i høringsnotatet foreslått flere mindre endringer i lov om infrastruktur for alternativt drivstoff. Konkurransetilsynet er positiv til endringene, som vil bidra til å tydeliggjøre dagens regulering.