Høringsuttalelse – forslag til endring i forskrift om prisutjevningsordningen for melk

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 10.10.2023

Konkurransetilsynet har sendt høringssvar til Landbruks- og matdepartementets forslag om endringer i de konkurransefremmende tiltakene i prisutjevningsordningen for melk.

Høringssvaret må sees i sammenheng med Konkurransetilsynets høringssvar til Landbruksdirektoratets rapport nr. 47/2022 -«Utredning av konkurransefremmende tiltak», som ble sendt 27. januar i år.

Konkurransetilsynet mener de foreslåtte endringene vil kunne svekke en allerede svak konkurranse i meierimarkedene, med risiko for dårligere utvalg og høyere priser til forbruker. Behovet for konkurransefremmende tiltak i markedene er fortsatt til stede, og bør ikke avvikles eller reduseres uten at de erstattes av andre tiltak som kan stimulere til økt konkurranse på meieriprodukter.