Høringsuttalelse – forslag til endringer av eiendomsmeglingsloven for å øke bruken av tilstandsrapport ved salg av bolig

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 18.12.2015

I høringsbrev 28. september 2015 ber Finansdepartementet om innspill til forslag til endringer av eiendomsmeglingsloven for å øke bruken av tilstandsrapport ved salg av bolig.

Konkurransetilsynet mener at et bedre informasjonsgrunnlag i forbindelse med boligomsetning er positivt og at økt bruk av tilstandsrapport kan være et godt virkemiddel. Samtidig er tilsynet opptatt av boligselgerne sikres valgmuligheter, både når det gjelder om de ønsker å benytte tilstandsrapport og hvilken type teknisk gjennomgang som bør foretas.