Høringsuttalelse – forslag til endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften for gjennomføring av anbud på folketrygdfinansierte legemidler

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 15.02.2022

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å gjøre endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften slik at det kan innføres anbudskonkurranser på terapeutisk likeverdige legemiddel finansiert av folketrygden, såkalt legemiddel på blåresept.

Konkurransetilsynet er positive til endringene og støtter forslaget. Innføring av anbudskonkurranser vil kunne utnytte virkninger av konkurranse på terapeutiske legemiddelgrupper og beregninger har vist at det kan gi folketrygden besparelser på mellom 300 og 600 millioner kroner i året.