Høringsuttalelse – forslag til endringer i legemiddelloven og apotekloven for å styrke legemiddelberedskapen

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 09.01.2020

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at Legemiddelverket skal kunne pålegge apotek og grossister restriksjoner ved salg, utlevering og eksport av legemidler, dersom det er fare for en mangelsituasjon.

Konkurransetilsynets vurdering er at disse nye reglene kan gjøre situasjonen enda verre, med økt legemiddelmangel i Norge. Den foreslåtte terskelen for når restriksjoner og eksportforbud kan iverksettes fremstår også som svært lav.