Høringsuttalelse – forslag til endringer i postloven

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 05.12.2016

I høringsbrev 25. oktober 2016 ber Samferdselsdepartementet om innspill til forslag om å klargjøre enkelte bestemmelser i postloven. 

Konkurransetilsynet uttrykker generell støtte til at det arbeides for å ivareta hensynet til virksom konkurranse i postmarkedet gjennom å presisere regelverket for lik tilgang til sonenøkler.