Høringsuttalelse – forslag til ny forskrift om offentlige arkiv (arkivforskriften)

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.12.2016

I høyringsbrev av 18.10.2016 ber Kulturdepartementet om innspel til forslag til ny forskrift om offentlege arkiv.

Konkurransetilsynet ser det som positivt og naudsynt at forskrifta er gjenstand for revisjon, og har gitt fleire kommentarar til forslaget.