Høringsuttalelse – Gjennomføring av forordning (EU) 2022/670 om trafikkinformasjonstjenester i sanntid på EU-plan

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 29.04.2024

Høringsuttalelse – Gjennomføring av forordning (EU) 2022/670 om trafikkinformasjonstjenester i sanntid på EU-plan.

Konkurransetilsynet har svart på høring fra Statens vegvesen 30. januar 2024 om gjennomføring av forordning (EU) 2022/670 om trafikkinformasjonstjenester i sanntid på EU-plan: Høring om sanntids trafikkinformasjonstjenester | Statens vegvesen.

Målet med forordningen er å bidra til bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet på hele vegnettet gjennom krav til tilgjengelighet, utveksling, videre bruk og oppdatering av veg- og trafikkdata.

Forordningen stiller blant annet krav til «interessenter innenfor ladning og fylling av drivstoff«. Denne kategorien omfatter både tradisjonelle bensinstasjoner, tilbydere av alternative drivstofftyper og tilbydere av lading av elbil. Etter Konkurransetilsynets vurdering vil tilgjengeliggjøring av datatypene som omfattes av kravene til disse aktørene kunne ha konkurransemessig betydning i de aktuelle markedene. Statens vegvesen peker også på dette i høringsnotatet.

Konkurransetilsynet er positiv til tiltak som gjør det enklere for forbrukere å orientere seg i markedet og finne det beste lade- eller fylletilbudet for sine behov. Samtidig er det viktig å være klar over mulige negative konsekvenser for konkurransen dersom markedsaktørene lettere kan følge med på hverandre. Ved utformingen av løsninger er det viktig å passe på at informasjonen er mest mulig nyttig for forbrukerne, slik at forbrukere tar informerte valg, som igjen kan føre til bedre konkurranse og lavere priser. Samtidig bør man være varsom med å tilgjengeliggjøre informasjon som gjør det lettere for markedsaktørene å følge med på hverandre, da dette kan øke faren for konkurranseskadelig koordinering av priser.