Høringsuttalelse – Merverdiavgiftsfritak for elektroniske publikasjoner

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 15.02.2019

Skattedirektoratet sendte 19. desember 2018 høringsbrev med forslag til merverdiavgiftsfritak for elektroniske publikasjoner.

I høringen foreslår Skattedirektoratet merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrift og bøker på nærmere vilkår.

Konkurransetilsynet er positiv til et forslag om merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrift og bøker. Tilsynet er opptatt av at rammebetingelsene ikke må låse forlagene til eksisterende formater og forretningsmodeller. For å unngå potensiell konkurransevridende effekt i disfavør av digital innovasjon, mener tilsynet at avgiftsfritaket for elektroniske tidsskrift og bøker må være nøytralt både når det gjelder formater, plattformer og distribusjonsteknologi for publikasjonene. Dette bør komme klart frem i regelverket.