Høringsuttalelse – Nasjonal kommunikasjonsmyndighets varsel vedrørende regulering av markedet for tilgang og originering i mobilnett

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 21.10.2015

Konkurransetilsynet har kommet med kommentarer til Nasjonal kommunikasjonsmyndighets varsel om vedtak i grossistmarkedet for tilgang til og samtaleoriginering i mobilnett (marked 15).

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet varsler at Telenor pålegges en generell tilgangsforpliktelse, som innebærer at Telenor må imøtekomme enhver rimelig anmodning om tilgang til og samtaleoriginering i sitt mobilnett. Forespørsler om nasjonal gjesting, MVNO-tilgang, tilgang for tjenesteleverandører og samlokalisering vil normalt måtte etterkommes. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet varsler også krav om prisregulering for de regulerte tilgangsformene. 

Konkurransetilsynet er av den oppfatning at alternativ infrastruktur er viktig for å sikre tilstrekkelig konkurransedynamikk mellom tilbyderne i markedet, og mener derfor at det gjennom tilgangsreguleringen bør legges til rette for utbyggingen av et tredje mobilnett. I tillegg deler Konkurransetilsynet synet til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet om at MVNO-er og tjenesteleverandører kan ha selvstendig betydning for tjenestekonkurransen og innovasjon, også når aktørene ikke investerer i ny infrastruktur. I forlengelsen av dette mener Konkurransetilsynet at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet bør vurdere om forbudet mot å sette tjenesteleverandører i marginskvis bør utformes på samme måte som for de øvrige tilgangsformene.