Høringsuttalelse – rapport om konkurransefremmende tiltak i prisutjevningsordningen for melk

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 27.01.2023

Konkurransetilsynet har nylig sendt høringssvar til Landbruksdirektoratets rapport nr. 47/2022 – Utredning av konkurransefremmende tiltak.

Konkurransetilsynet mener at det fremdeles er svak konkurranse i meierisektoren. Tine har fremdeles en sterk markedsposisjon i alle relevante produktmarkeder i meierisektoren, de har i grove trekk kun én konkurrent i de ulike produktmarkedene, og det har ikke kommet nye, større aktører i meierimarkedene siden dagens konkurransefremmendetiltak ble innført i 2007.

Konkurransetilsynet vurderer at det fortsatt er grunnlag for konkurransefremmende tiltak i meierisektoren. Det er viktig å ha tilskudd som kompenserer for gjenkjennbare og dokumenterte strukturulemper, og som dermed bidrar til at det er mulig å konkurrere på like vilkår. Det er også sentralt med tiltak som styrker konkurransen generelt sett. Tilsynet mener derfor at det er viktig å se på alle tiltakene samlet, som en totalpakke for å sikre og styrke den skjøre konkurransen man har i meierisektoren i dag.