Høringsuttalelse – regulering av fjernvarmeprisen

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 01.02.2023

Konkurransetilsynet har nylig sendt høringssvar til NVE om anbefalinger i en ekstern rapport utarbeidet av Vista Analyse og Asplan Viak – Varme til riktig pris. Ny reguleringsmodell for prising av fjernvarme.

Konkurransetilsynet mener at det er nødvendig med prisregulering av fjernvarme for kunder med tilknytningsplikt, og er positive til en endring av prisreguleringen fra et pristak basert på strømprisen til det samfunnsøkonomisk rimeligste alternativet til fjernvarme, som anbefalt av Vista Analyse og Asplan Viak.

Konkurransetilsynet gir også innspill om at flere detaljer ved en eventuell ny prisregulering som bør vurderes nærmere av NVE i den videre prosessen.