Høringsuttalelse – tilleggsfordeler ved kredittopptak

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 31.10.2022

Finanstilsynet foreslår i et høringsbrev at finansforetak bare skal kunne tilby tilleggsfordeler ved kredittkort hvis de samme tilleggsfordelene tilbys på debetløsninger. Forslaget om regulering kommer ifølge Finanstilsynet etter en tiårsperiode med vekst i usikret kreditt, som har ført mange forbrukere inn i gjeldsproblemer.

Mange kredittkortutstedere har bygget forretningsmodellen sin på å tilby tilleggsfordeler, og vil ikke kunne tilby debetkort uten større investeringer og tidkrevende prosesser. Etter Konkurransetilsynets oppfatning er det derfor stor fare for at flere aktører vil forsvinne fra markedet hvis den foreslåtte reguleringen blir iverksatt. Det kan føre til færre tilbydere av kredittkort og høyere priser for forbrukerne.

Det kan være viktig å redusere gjeldsopptaket blant sårbare forbrukere. Likevel mener Konkurransetilsynet at det bør ses på hvordan dette kan oppnås på en mindre konkurransebegrensende måte, for eksempel ved ytterligere markedsføringsreguleringer eller regulering av forbrukeres gjeldsopptak.