A2006-59 – HSD – Gaia – avgjørelse om ikke å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 16 - inngrep mot foretakssammenslutninger

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 25.10.2006

Etter en helhetsvurdering har Konkurransetilsynet kommet til at det ikke foreligger grunnlag for å gripe inn mot foretakssammenslutningen mellom Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA og Gaia Trafikk AS.