V2006-101 – ICA Detalj AS – vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 29 jf. § 18 - overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.05.2006

ICA Detalj AS ilegges et overtredelsesgebyr på 50 000 kroner for overtredelse av konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med ervervet av 66 prosent av aksjene i Rørvik Sentrum AS.