V1998-34 – Inngrep mot Trio Ving AS’ avtaler med avtakere

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-10

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 18.05.1998

Enkelte klausuler i noen av Trio Vings avtaler med avtakere kan være konkurranseskadelige. Med utgangspunkt i Trio Vings dominerende posisjon i låsmarkedet, griper Konkurransetilsynets inn mot disse klausulene. TrioVing AS pålegges å presisere i «Samarbeidsavtale for TrioVing Sikkerhetssenter» at forhandleren har rett til å markedsføre og selge produktene i hele Norge. TrioVing AS pålegges å endre formuleringer i «Samarbeidsavtale for TrioVing Sikkerhetssenter» og TrioVing AS pålegges å ta inn nye formlueringer i lisensavtale for bygging av TrioVing låsesystemer for forhandlere som ikke er TrioVing Sikkerhetssenter.