Innspill til stortingsmelding om innovasjon

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 09.01.2007

Regjeringen har varslet at den vil legge frem en stortingsmelding om innovasjon. Konkurransetilsynet har gitt et innspill til dette arbeidet, der hovedpoenget er at innovasjonspolitikken og konkurransepolitikken understøtter hverandre.