V2000-11 – Interbok BA

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.01.2000

Andelshaverne i Interbok BA gis dispensasjon for å fastsette felles priser i aktivitetsmateriell for varer som omsettes i kjedens bok- og papirforretninger, for å kunne inngi felles anbud og for å fastsette markedsdeling blant kjedens medlemmer.

 

Konkurransetilsynet viser til Deres søknad av 2. oktober 1998 der De ber om forlenget dispensasjon fra konkurranseloven. De viser i den forbindelse til tidligere dispensasjon fra konkurranseloven (krrl) § 3-4, jf. § 3-1 og § 3-3, som utløp den 1. desember 1998. Konkurransetilsynet beklager at saksbehandlingen har tatt lang tid.