V2000-87 – Interflora Drift AS og Interflora Norge AL

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §§ 3-1 og 3-3

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.07.2000

Interflora Drift AS er gitt dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot prissamarbeid til å fastsette veiledende priser generelt og bindende maksimalpriser i forbindelse med tilbudskampanjer, begge deler for kjeden Botaniq Interflora. Videre er Interflora Drift AS gitt dispensasjon fra forbudet mot markedsdeling til å fastsette områdedeling ved godkjennelse av kjedemedlemmer i Botaniq Interflora. Interflora Norge AL er gitt dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot prissamarbeid til å fastsette bindende maksimalpriser i forbindelse med tilbudskampanjer for medlemmene i Interflora. Videre er Interflora Norge AL gitt dispensasjon til å fastsette enhetspriser for Floragram og til å ha en ordning med bruk av en internasjonal minsteprisliste i forbindelse med formidling av utenlandsordrer. Dispensasjonene er gitt med virkning til 1. juli 2005.