V1999-24 – Intersport AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9, dispensasjon fra § 3-1 første og annet ledd

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 13.04.1999

Intersport AS og Intersport-kjedens medlemmer gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven, slik at Intersport AS kan fastsette maksimale utsalgspriser i forbindelse med felles markedsføringskampanjer.