V2001-73 – Jahns Trafikkskole DA

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 03.08.2001

Jahns Trafikkskole DA er en sammenslutning av kjøreskolene Brumunddal Trafikkskole, Moelv Trafikkskole, Furnes Trafikkskole og Jahns Trafikkskole. De nevnte kjøreskolene, som alle er enkeltmannsforetak, er eiere i Jahns Trafikkskole DA. Gjennom Jahns Trafikkskole DA har kjøreskolene flere felles funksjoner. De driver også under samme navn utad. De opererer dessuten med like priser for sine tjenester. Kjøreskolene er innvilget dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven, da det er antatt at effektivitetsgevinstene ved samarbeidet er større enn skadevirkningene ved prissamarbeidet. Det ble lagt vekt på at kjøreskolene er forpliktet til å opprettholde et visst servicenivå, at det er vanskelig for dem å operere med ulike priser i samarbeidet og at kjøreskolene har konkurrenter i det aktuelle markedet.