V2000-91 – Japan Photo Holding AS og Japan Photo Fredrikstad

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9, jf. § 3-1 første ledd

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 21.07.2000

Japan Photo Holding AS og Japan Photo Fredrikstad er gitt dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven, slik at de kan fastsette felles priser. Vedtaket gjelder til og med 1. august 2005.

Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 12. juli 2000 der De søker om dispensasjon fra konkurranseloven (krrl.) (Lov av 11. juni 1993 nr. 65 om konkurranse i ervervsvirksomhet) § 3-1 for prissamarbeid mellom Japan Photo Holding AS (JPH) og Japan Photo Fredrikstad (JPF). Det vises videre til telefonsamtale 5. juli og 19. juli 2000.