V2008-23 – Jæren Dekk AS – ilegg av overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §29 Overtredelsesgebyr, §18 Melding foretakssm.slutn

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 19.12.2008

Jæren Dekk AS ilegges et overtredelsesgebyr på 20 000 kroner for overtredelse av meldeplikten i konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med erverv av samtlige aksjer i TFSM Solberg Eiendom AS og 75,7 prosent av aksjene i Alfred Solberg AS, jf. § 29 første ledd bokstav a.